Hrvatska udruga homeopata, osnovala je Hrvatsku homeopatsku akademiju radi širenja znanja i vještina među većom populacijom građana.

Naša glavna misija i svrha je stvaranje osjećaja za vlastito zdravlje kao i za zdravlje drugih ljudi. Kroz edukaciju i školovanje novih homeopata želimo proširiti praktičnu primjenu homeopatskog znanja i vještina.


Voditeljica škole: Sabine Ebert-Krnjak, homeopat
Članovi školskog odbora: Đurđica Dragčević, homeopat; Ivan Šimetin, homeopat; Ljiljana Kelihar (tajnik), homeopat. Mario Piškur, homeopat.


Cijene za trogodišnje školovanje iznose:
A) upisnina, jednokratno 500 kuna, 
B) pojedinačna akademska jedinica 990 kuna (ima ih 30), 
C) završni ispit iznosi 990 kuna. 

Cijena od 31.190 kuna je iznos za trogodišnje školovanje.


Prijave se vrše preko Prijavnice za upis a upis vrijedi nakon uplate cijene upisnine. 

Način plaćanja: preko žiro-računa udruge:
HRVATSKA UDRUGA HOMEOPATA Baruna Trenka 4, 10000 Zagreb
IBAN: HR2824840081101195934 

Obavezno upišite svoj OIB kao i svrhu uplate: za primjer: Uplata za upisninu, 


Pravo upisa imaju punoljetne osobe.
Mjesto održavanja predavanja: Zagreb
Predavanja započinju 16. rujna 2017. godine 


Informacije o akademiji i školovanju:
Sabine Ebert-Krnjak, voditeljica, mob: 095/857-0650
Ivan Šimetin, predsjednik HUHa, mob: 098/232-437


Kurikulum:

Datum Prva godina: teme akademskih jedinica
1 16. i 17. Rujan 2017. Dobrodošlica
Povijest homeopatije i biografija S. Hahnemanna
Materia Medica
Način učenja Materia Medicae: Mape uma i drugo
2 14. i 15. Listopada 2017. Materia Medica
Uzimanje homeopatskog slučaja (anamneza) I dio
Organon
Homeopatsko dokazivanje lijeka
3 11. i 12. Studenoga 2017. Materia Medica
Uzimanje homeopatskog slučaja (anamneza) II dio
Organon
Ponavljanje lijekova (kreativno): Materia Medica
4 9. i 10. Prosinca 2017. Materia Medica
Vježbanje uzimanja homeopatskog slučaja
Teorija i praksa homeopatske farmakopae
5 20. i 21. Siječnja 2017. Materia Medica
Uzimanje homeopatskog slučaja (anamneza): akutno i za djecu
Psihički poremećaj i psihoterapija u homeopatiji
6 17. i 18. Veljače 2018 Materia Medica
Analiza slučaja, teorija i vježbe
Ponavljanje lijekova (kreativno): Materia Medica
7 17. i 18. Ožujka 2018. Materia Medica
Heringov zakon, Vitalna sila, Hijerarhija simptoma
8 14. i 15. Travnja 2018. Materia Medica
Papirnati slučaj
Reperzorizacija
9 12. i 13. Svibnja 2018. Materia Medica
Repertorizacija – Um
Razvoj homeopatskog učenja
Znameniti homeopati 18-21 stoljeća
10 9. i 10. Lipnja 2018. Materia Medica
Papirnati slučaj i repertorizacija
Godišnji test

Prijavnica za upis

Podaci o studentu/ci (*obavezna polja):

Također, formu možete preuzeti ovdje i poslati mailom na info.hhakademija@gmail.com.

Prijavnica za školovanje.doc (30KB)

Kontakt

Hrvatska udruga homeopata

Baruna Trenka 4, Zagreb

Tel. 098/232-473 radnim danom od 14-16h

IBAN: HR2824840081101195934